Appendix A: Fiery, side-taking and coded language

< /tr>

.

Persian queriesEnglish translationNumber of posts in which the Persian word appearsfieryside takingcode language

.

۲ خردادKhordad 2nd652100

.

۲۲ خردادKhordad 22nd4723100

.

۲۵ بهمنBahman 25th2132010

.

آتئیستatheist291110

.

آخوندکmantis180101

.

آزادگیAzadegi3413100

.

آزادی بیانfreedom of speech3837010

.

آزادیخواهliberal1811110

.

آهنگmusic13415010

.

ا.نA.N.2198101

.

اتحادalliance9664110

.

اتوبوس رانیbus drivers union252010

.

اخبار ۲۵ بهمنnews of Bahman 25th1110

.

استراتژیstrategy3911010

.

اسکناس نویسیwriting on paper money (writing slogans on paper money)370101

.

اصانلوMansour Osanloo OR Osanloo22100

.

اصحاب قدرتthe people in power65111

.

اصل ۲۷the 27th article of the Iranian constitution198101

.

اصل ولایت فقیهthe principle of Guardianship of the Islamic Jurists (velayat-e faqih)714010

.

اصلاحاتreforms10960010

.

اطلاع رسانیspreading information12447010

.

اطلاعات سپاهSepah's intelligence service1326100

.

اعتصابstrike17034110

.

اعتصاب غذاhunger strike6503110

.

اعدامexecution20597010

.

اعدامهای دسته جمعیmass executions17110

.

اعلامیهdeclaration3795010

.

اعلامیه سبزgreen declaration61100

.

اقتصادیeconomic35384010

.

اگنوستیکagnostic77100

.

الله اکبر شبانهnightly Allah O Akbar238101

.

امپراطوری دروغempire of lies32100

.

انتخاباتelection49469010

.

انحصارطلبmonopolist79110

.

انقلابrevolution51257010

.

انقلاب مخملیcolor revolution OR velvet revolution834100

.

اوینEvin15630110

.

بازجوinterrogator903110

.

بازداشتarrest33211010

.

بازی وبلاگیblogging rallies366101

.

بالاترینBalatarin28890111

.

بحرانcrises18830010

.

بدنه نظامbody of the system54111

.

بند ۲ الفsection 2 A98100

.

بند ۲۰۹ زندان اوینsection 209 of Evin Prison343100

.

بند ۳۵۰ اوینsection 350 of Evin Prison2987100

.

به پا خاستنuprising38010

.

بهایتBaha'i Faith8100

.

بهاییBaha'i3698100

.

بهمن سال ۸۹January 201113010

.

بی‌ خشونتnonviolence (movements)8110

.

بیانیهstatement20929110

.

بی‌بی‌سیBBC5361100

.

پرونده سیاسیpolitical file18110

.

پوسترposter3557010

.

تاج زادهTaj Zadeh2754100

.

تاکتیکtactic1938010

.

تجاوزrape17211100

.

تجمعاتgatherings3671010

.

تشکیلاتorganizations2321010

.

تصرفoccupation6618010

.

تصرف صدا و سیماoccupation of the national TV (IRIB)3100

.

تظاهراتdemonstration23143110

.

تظاهرات سراسریnationwide demonstration79110

.

تظاهرات مردمیpeople demonstration351110

.

تقلبfraud10336110

.

تقلب در انتخابelections fraud5100

.

تمامیت خواهtotalitarian312110

.

تمساحalligator903001

.

تونسTunisia3851010

.

جامعهsociety49036010

.

جامعه مدنیcivil society1945110

.

جدایی دین از سیاستseparation of religion and politics242110

.

جزوهleaflet800010

.

جمهوری ایرانی‌Iranian Republic15101

.

جمهوری خواهی‌republicanism4110

.

جمهوری ولایت فقیهrepublic of Supreme Leader99101

.

جنبشmovement35113010

.

جنگ گرگهاthe wolves' war65111

.

جین شارپGene Sharp151100

.

حاکمیتrule9752010

.

حبس خانگیhouse arrest2590010

.

حسین بازجوinterrogator Hossein83101

.

حسین شوشHossein Shoosh4101

.

حسین شیره ایaddicted Hossein5101

.

حقوق بشرhuman rights33448110

.

حقوق زنانwomen's rights3262110

.

حکمsentence24191010

.

خ.رKh.R [G.R]752101

.

خاتمیKhatami26151010

.

خاموشی سبزGreen Silence209100

.

خاورانKhavaran961111

.

خردادKhordad54343010

.

خرید عیدNowruz shopping50001

.

خس و خاشاکa pile of dust3465001

.

خشمanger6782010

.

خفقانsuffocations2862110

.

دانلودdownload19786110

.

درگیریfighting15677010

.

دستگیریarrest15318010

.

دعوتinvite21793010

.

دعوت به راهپیماییinviting people to demonstration77100

.

دفاعdefend31866010

.

دگراندیشopen minded250100

.

دگرباشLGBT718100

.

دموکراسی‌democracy20110

.

دهه شصت80's1772100

.

دیکتاتورdictator12677101

.

دیکتاتور به پایان سلام کنthe end is near, dictator112101

.

دین حکومتیofficial governmental religion19100

.

رادیو فرداRadio Farda6394100

.

راه سبز امیدthe green path of hope6749100

.

راهپیماییmarch13952100

.

رای من کجاستWhere is my vote?421100

.

رسانه‌‌های سبزgreen media1100

.

رهاناRahana1035100

.

رهبران سبزgreen leaders1069101

.

روز جهانی‌ زنintl. Women's Day1100

.

روز کارگرLabor Day390100

.

ریشه هاRisheha696101

.

زباله دانی تاریخdustbin of history59001

.

زندانprison37708010

.

زندان قرچکGharchak Prison125100

.

زندان ورامینVaramin Prison5100

.

زندان وکیل آباد مشهدVakil Abad Prison413100

.

زندانیprisoner23505010

.

زندانیان سیاسیpolitical prisoners17225100

.

زید آبادیZeidabadi704100

.

ساندیس خورjuice drinker395101

.

سبزgreen43200011

.

سرپیچیrefusal494010

.

سرکوبsuppression18260010

.

سطل زبالهtrash bin281011

.

سقوطcollapse25283010

.

سکولارsecular2483100

.

سلول انفرادیsolitary1384100

.

سه شنبه‌های اعتراضthe Tuesday protests64100

.

سهرابSohrab8207011

.

سیاسیpolitical57438010

.

سید ضیا نبویSeyed Zia Nabavi361110

.

شبکه اجتماعیsocial network2149010

.

شرابwine1657100

.

شرایط بحرانیcrisis conditions540010

.

شرایط ناگوارterrible conditions31010

.

شعارslogan18340010

.

شعار نویسیwriting slogan972100

.

شکنجهtorture12450100

.

شهادتmartyrdom15885010

.

شوراcouncil3869010

.

شورای راه سبزthe green way council269100

.

شیخ شجاعthe brave sheikh929101

.

صانعSane'983101

.

صانع ژالهSane' Zhaleh653100

.

صدای آمریکاVOA4379100

.

صندوق رایvoting box510010

.

ضرب و شتمbeating8278010

.

ظلم و جورoppression367010

.

عاشورای ۸۸Aushura 88459100

.

عدالت اجتماعیsocial justice1369010

.

علوم انسانی‌humanities5010

.

علی شیره ایaddicted Ali105101

.

غیر مسلحانهunarmed15010

.

فروپاشیcollapse3204110

.

فشار اجتماعیsocial pressure33010

.

فعالان سیاسیpolitical activists3138100

.

فعالیت سیاسیpolitical activity1191110

.

فعالینactivists5912010

.

فیلترشکنproxy-server as anti-filtering1193100

.

فیلمvideo clip38021010

.

قتل عامgenocide5156100

.

قرنطینهquarantine487010

.

قزل قلعهGhezal Ghaleh40011

.

کذابliar298011

.

کروبیKarrubi30413100

.

کشتارmassacre10167011

.

کشتار جمعیmass destruction344110

.

کمپینcampaign8687010

.

کهریزکKahrizak6537101

.

کودتاcoup10461101

.

کودتاچیانcoup providers1791101

.

کوی دانشگاهTehran universitary dormitary3233100

.

گزارشreport72906010

.

گفتمانdiscourse3430011

.

لاییکsecular86100

.

لیبرالliberal1950010

.

مانیفستmanifesto855100

.

مبارزان آزادیfreedom fighters36101

.

مبارزهstruggle23879110

.

مبارزه بی‌ خشونتnonviolent struggle1101

.

مجاهدين خلقPeople's Mujahedin of Iran (MKO)1167100

.

مجاهدینmujahedin9895110

.

محکومیتsentence7629010

.

مخالف رژیمopposition335100

.

مختاریMokhtari1276010

.

مرگ برdown with8837100

.

مزدورانmercenaries3883101

.

مستبدانهarbitrary187100

.

مسلحانهarmed3041010

.

مشروبliquor651100

.

مشروعیتlegitimacy4579010

.

مصرEgypt14551011

.

مطالبات مردمpeople's demands674010

.

مطبوعاتیpress5253010

.

مطلقهtotalitarian4135101

.

معترضانprotesters13326100

.

معترضینprotesters2285100

.

مقابله مدنیcivil disobedience4100

.

مقاومتresistance14843010

.

مقاومت مدنیcivilized resistance237110

.

مناظرهdebate6663011

.

موسویMousavi42838110

.

میهنhomeland6563010

.

نارضایتیdiscontent3776010

.

نافرمانیdisobedience2735010

.

نافرمانی مدنیcivil disobedience1903110

.

نامهletter54699011

.

نامه سرگشادهopen letter3734110

.

نداNeda11014011

.

ندا آقا سلطانNeda Agha Soltan2458110

.

نداهاNedas474101

.

نظام اوباش سالارuncouth regime2101

.

نظام پوسیدهrotten regime29101

.

نظام منحوسsinister regime14101

.

نقد مذهبreligion review17110

.

نهاد ارتجاعی ولایت فقیهThe reactionary velayat-faqih institution6101

.

نیشکر هفت تپهHaft Tapeh Sugar Cane74110

.

هراناHRANA2280100

.

همبستگی‌solidarity119010

.

همجنس گراhomosexual171100

.

وزارت اطلاعاتintelligence minister10012110

.

وطنhomeland10173110

.

ولایت مطلقهabsolute ruler1046100

.

یا حسینYa Hossein (2nd Shia Imam name)1334011